Statistikkinnlevering til Nasjonalbiblioteket

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Statistikk for året som gikk

Nasjonalbiblioteket har overtatt ansvaret for å samle inn og publisere statistikk fra skolebiblioteksektoren fra ABM-utvikling, som tidligere hadde dette ansvaret.

Frister for innrapportering av statistikk

Informasjon om frister fra NB kommer på deres nettsider.

Nye krav til folkebibliotek fra og med 2009

I forbindelse med kravene som gjaldt fra og med statistikken for 2009 meddelte ABM oss følgende:

Utlån
Dersom en ikke har utlånet av fysiske medier fordelt på førstegangslån og fornyelser, så legger en inn det totale utlånet i kolonnen for førstegangslån og lar feltene i kolonnen for fornyelser stå tomme. Legg så inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside om dette.
Aktive lånere
Dersom en har tall for aktive lånere fordelt på alder, men ikke på egen kommune/annen kommune, legges tallene inn i kolonnen for aktive lånere fra egen kommune. La feltene i kolonnen aktive lånere fra annen kommune stå tomme og legg inn en kommentar i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for aktive lånere, men ikke fordelt på alder eller kommunetilhørighet, lar en feltene stå tomme og legger tallet inn i kommentarfeltet på siste skjemaside sammen med en kommentar.

Dette gjelder bare folkebibliotek, og bare statistikk fra Mikromarc 2.


Andre avklaringer i forbindelse med hva ABM-utvikling spurte etter i sitt skjema:

Bestand og tilvekst digitale medier
Dersom en mangler tall for dette på registreringstidspunktet, så lar en feltene stå tomme og legger inn en setning i kommentarfeltet på siste skjemaside. Dersom en har tall for digitale medier, men ikke fordelt på de forskjellige kategoriene, kan en notere tallet med en kommentar i kommentarfeltet på siste side.
Bruk av elektroniske medier
Dersom en mangler tall for nedlastede/eller streamede dokumenter, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste side. Dersom en ikke har tilbud om elektroniske medier, så fører en '0' i feltene.
Bruk av databaser
Disse tallene må en få fra databaseleverandøren. Dersom en mangler tall for dette, så lar en feltene stå tomme og legger inn en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste skjemaside. Før '0' hvis en ikke har tilbud om dette.
Bibliotekets nettsider
Hvis en ikke vet om bibliotekets nettsider følger WAI-standarden, så svarer en nei på spørsmålet for å komme videre i skjemaet, og kommenterer dette i kommentarfeltet på siste side. Dette gjør en også hvis biblioteket ikke har nettsider.

Statistikk i Mikromarc 3

Kunder som har gått over til Mikromarc 3 forrige år skal selv ha tatt ut statistikk for det året før overgang, og skal levere som vanlig.


Relevante artikler:

Statistikk i Mikromarc 3 | Statistikk i Mikromarc 2