Statistikk i Mikromarc 3

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Denne siden inneholder informasjon om statistikk i Mikromarc 3; Nasjonalstatistikken og statistikker som gjelder samlingen (bestand, tilvekst, avgang, bøker fra Kulturfondet).

Mikromarc 3 Statistikk

Den årlige bestands- og utlånsstatistikken som skal rapporteres til Nasjonalbiblioteket tas ut via Statistikk under Rutiner i Mikromarc 3. Her velger du Nasjonalstatistikk. Det er også mulig å spesifisere hvilken periode det skal tas ut statistikk for, slik at statistikken kan brukes til mer enn årsstatistikk.

Før statistikken settes opp

Før du begynner å sette opp statistikken må du gå inn i AdministrasjonBibliotekenheter. Her må du velge hvilket av nasjonalstatistikkens skjema som skal benyttes for hver enhet. Det er lurt å velge skjema for alle enheter med en gang selv om du kun skal kjøre statistikk for en enhet første gangen.

Du må også passe på at det er registrert postnummer og poststed for biblioteket ditt på din enhet.

Datagrunnlag for statistikk

Grunnlaget for statistikken er beskrevet i hjelpeteksten til Mikromarc 3 Statistikk. Du kan trykke på F1 mens du er i statistikken for å se hjelpetekstene.

Det er mange hensyn som må tas ved beregning av statistikk. Her følger en beskrivelse av generelle og særlige hensyn.

Ufordelt fag/skjønn og intellektuelt nivå

Faglitteratur og skjønnlitteratur skal telles hver for seg, men av og til kan poster mangle kodingen som ligger til grunn (MARC-felt 008 pos. 33). Det samme gjelder litteratur for barn og voksne (MARC-felt pos. 22). I disse tilfellene er de udefinerte postene fordelt etter samme forhold som de postene som har definerte verdier. Dette er i motsetning til i MM2, hvor man telte alle udefinerte poster som voksen skjønnlitteratur.

Datointervall

Før du velger når statistikken skal gjelde for, velger du hva slags statistikk du skal beregne – er det Nasjonalstatistikk eller annen statistikk?

Du kan velge et datointervall statistikken skal gjelde for, eller du kan velge et predefinert tidsintervall, som forrige år, forrige måned etc.

Bibliotekenheter

Husk å avgrense for ditt bibliotek/din filial.

Ulike Nasjonalstatistikk-skjema for ulike bibliotektyper krever at noen materialtyper er gruppert sammen. Dette er avhengig av hvilket Nasjonalstatistikk-skjema som skal brukes. For å se hvordan materialtypene i Mikromarc er gruppert i Nasjonalstatistikkene, kan du velge Motor > Table roMaterialType.

Motor > Table roMaterialType

I tillegg til å velge Nasjonalstatistikk og statistikk for samlinger, kan du også velge Motor. For å få opp mulighet til å velge Motor må du ha administratorrettigheter.

Motor er en statistikk over hvordan materialtypene er registrert for de ulike bibliotektypene (folke-, videregående-, grunnskole- og fagbibliotek).

Kolonneoverskriftene viser hvilken del av statistikken som teller materialtyper på hvilken måte. F.eks. viser kolonnen "VGS" hvordan materialtypene for Samlinger blir gruppert i skjemaet for videregående skoler, mens kolonnen "VGSLoan" viser hvordan materialtypene grupperes for Bibliotekbruk i samme skjema.