Oppgradering Mikromarc 2

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

På denne siden finner du lenke til nedlasting av siste Mikromarc 2-versjon og sjekkliste for oppgradering.

Dette gjelder kun våre Mikromarc 2-kunder som ikke er på sentraldrift. Alle sentraldriftskunder blir oppgradert automatisk ved nye versjoner og trenger normalt ikke å foreta seg noe spesielt ved oppgradering.

Nytt i Mikromarc 2

Her du finner en oversikt over siste versjoner og det som er nytt i Mikromarc 2.

Nedlasting

Full installasjon/oppgradering til 2.8.0.0 e

 • Skal du installere Mikromarc 2 på en ny maskin?
 • Har en eldre versjon enn 2.8.0.0?
 • Er du i tvil om hvilken versjon du har?

Hvis en av de ovenstående punktene gjelder for deg må du laste ned full installasjons- og oppgraderings-CD herfra. Alle PC-er og servere hvor Mikromarc er installert må oppgraderes. Les sjekkliste for full Mikromarc 2 installasjon og oppgradering under før du setter i gang.

Du kan finne versjonsnummeret ved å gå på menyen Hjelp > Om i Mikromarc Utlån. Hvis versjonsnummeret er 2.8.0.0 for Mikromarc Utlån og 2.8000 for database har du versjon 2.8.0.0 og må laste ned utlånsprogrammet. Hvis versjonsnummeret er 2.8.0.1 for Mikromarc Utlån og 2.8000 for database har du allerede siste versjon og trenger ikke å foreta deg noe. Husk å sjekke alle maskiner hvor utlån brukes. Hvis Databaseversjon er lavere enn 2.8000 må du foreta en full oppgradering som inkluderer Mikromarc-databasen.

Oppdatering av programfiler fra 2.8.0.0 til 2.8.0.0 e

Hvis du allerede har versjon 2.8.0.0 holder det å laste ned de nyeste utgavene av Utlån, Fjernlån og Statistikkveiviser. Disse må du laste ned og erstatte på alle maskiner som kjører Mikromarc 2 klientprogramvare. Pakken med oppgraderingsfiler kan lastes ned hefra. Den ble lagt ut 18. mars 2010 og inneholder følgende filer:

 • mmloan.exe og mmCommonBorrower.dll - Optimalisert synkronisering mot Nasjonalt Lånekort
 • MMStatWizard.exe - Fikset ABM-statistikk
 • mmill.exe - Håndtering av UTF-8 i NILL


Sjekkliste for full Mikromarc 2 installasjon og oppgradering

Vi anbefaler å lese brukerveiledningen Mikromarc 2 Installasjon/Oppgradering på CD-en for detaljerte instruksjoner. Oppgraderingen bør utføres av IT-ansvarlig/-avdelingen eller med assistanse fra Bibits.

Merk: Hvis du har en versjon som er eldre enn 2.5.0.X, bør du kontakte oss for hjelp. Sjekk versjonsnummeret fra Hjelp > Om i et av Mikromarc-programmene.

 • Sjekk at maskinvare og operativsystem oppfyller systemkravene. Legg merke til at Meldingssenter krever Microsoft .NET 2.0 og at Mikromarc Self check Server krever .Net 4. Begge versjonene kan lastes ned via Windows Update, mens .Net 2 også kan installeres fra Mikromarc 2-CD-en.
 • Husk å ta sikkerhetskopi av databasen. Dette kan du gjøre fra Mikromarc Databaseadministrasjon. Gå til menyen Verktøy > Sikkerhetskopi > Fullstendig. Velg filmappe for hvor kopien skal lagres, og trykk deretter på Sikkerhetskopi.
 • Avslutt alle Mikromarc-programmene.
 • Stopp databasen og andre MM2-tjenester som Mikromarc 2 E-mail Server, Mikromarc 2 Z39.50-server og/eller MM Self Check-server (kun ved Server som Installasjons-/oppgraderingstype).
 • Vet du om du kan bruke Standard eller Tilpasset som Installasjons-/oppgraderingstype? Velg Standard hvis du brukte dette ved forrige installasjon. Bruk Tilpasset hvis du er i tvil, da kan du kontrollere alle detaljene underveis. Hvis du ikke skal bruke Meldingssenter eller Fjernlån, kan du velge Tilpasset for å la være å installere Mikromarc 2 e-posttjeneste.
 • Les installasjonsloggen som kommer til slutt, samt eventuelle advarsler og feilmeldinger som kommer underveis.
 • Start databasen etter oppgraderingen (kun ved Server som Installasjons-/oppgraderingstype).
 • Konfigurer og start e-posttjenesten hvis dere skal bruke Meldingssenter eller Fjernlån. Legg inn e-postadresser og øvrige innstillinger ved å lese modulenes egne brukerveiledninger samt brukerveiledningen til MM2 Databaseadministrasjon.
 • Åpne Databaseadministrasjon. Installer lisensene.
 • Start MM2 Utlån. Ved første gangs oppstart etter oppgradering fra 2.8.0.0 eller tidligere versjoner vil programmet laste ned data fra Nasjonalt lånekort. Dette kan ta en god stund. Når programmet er ferdig med dette vil det avslutets av seg selv, og Utlån kan brukes på vanlig måte. Se [[1]] for flere detaljer.
 • Tilpass Websøk med verktøyet Web-konfigurasjon. Dette startes fra menyen Start > (Alle) Programmer > Mikromarc 2 > Mikromarc-verktøy > Web-konfigurasjon.
 • Hvis du har Z39.50- eller Self Check-server må tjenestene startes og evt. konfigureres. Se de respektive brukerveiledningene. Merk: Kontakt Bibits for siste versjon av Mikromarc Self Check Server hvis du har utlånsautomat og har tenkt å sette opp dette selv (ikke anbefalt).
 • Katalogene må autoriseres og reindekseres for at all den nye funksjonaliteten skal virke. Slå først av eventuell automatisk innmelding i kategorier i programmet Databaseadministrasjon. Åpne deretter programmet Initiell autorisering, og trykk Start. Autoriseringen kan ta lang tid men kan kjøres mens du bruker Mikromarc (skru av evt. automatisk sikkerhetskopi).
 • Sett opp rutine for intern og ekstern sikkerhetskopi hvis den ikke finnes fra før.

Se også