Lisenser i Mikromarc 2 – installasjon/fornyelser

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk
 • Kunder som har betalt bruksrett- og vedlikeholdsavgift må fornye sine lisenser for ett år av gangen. Lisensene utløper 31. mai og må fornyes i løpet av mai for at du fortsatt skal kunne bruke Mikromarc-programmene. Selve fornyelsen av lisensene er kostnadsfri.
 • Kunder som har databaser f.o.m. versjon 2.5.x.x må installere nye lisenser.
 • Kunder som har databaser t.o.m. versjon 2.4.x.x må først oppgradere til siste versjon og deretter installere nye lisenser.

Automatisk oppgradering/fornyelse av lisenser

Kunder som har Mikromarc versjon 2.5.3.x eller senere vil automatisk få opp melding om lisensoppgradering ved pålogging i begynnelsen av mai. Ved å svare Ja på spørsmål om å oppgradere lisensene, blir de automatisk fornyet med ett år. Hvis lisensoppgraderingen skulle feile (f.eks. på grunn av sperring i brannmur), må lisensene fornyes manuelt (se nedenfor).

Manuell installasjon/fornyelse av lisenser

Manuell installasjon/fornyelse av lisenser må utføres ved første gangs installasjon

Manuell installasjon/fornyelse av lisenser må utføres ved første gangs installasjon av Mikromarc, ved oppgradering fra tidligere versjoner, eller hvis automatisk oppgradering (fornyelse) av lisenser har feilet:

 1. Lukk alle Mikromarc-programmer.
 2. Klikk på Start > Programmer > Mikromarc 2 > Mikromarc-verktøy > Databaseadministrasjon. Hvis du er bruker på Mikromarc Sentraldrift klikker du på snarveien Databaseadministrasjon.
 3. Ved innlogging, sjekk at navnet under Enhet stemmer overens med ditt biblioteknavn eller lisensnavn.
 4. Velg fra meny Verktøy > Installer modullisens.
 5. Velg installasjonstype:
  1. Hvis du har internett-tilgang, trykk Internett installasjon. Du blir da bedt om å oppgi kunde-id hvis det ikke er registrert fra før. Kunde-id kan du finne på siste faktura, eller få tilsendt ved å kontakte oss.
  2. Hvis du ikke har internett-tilgang, må du kontakte oss for å få tilsendt lisens. Lagre lisensen og trykk på knappen Installer fra fil. Velg Fil fra dialogboksen og trykk Åpne. Hvis lisensen ligger et annet sted enn A:\, må du trykke Avbryt før du blar fram til riktig mappe.
 6. Lisensen blir nå installert, og etterpå kan du se hvor mange lisenser du har av hver modul, samt utløpsdato.
 7. Ved oppdatering får alle enheter samme antall lisenser som før. Se avsnittet nedenfor hvis det er nødvendig å overføre bruksrett fra enheten som er lisenseier til andre enheter.

Overføre bruksrett til annen enhet

Lisensen er nå knyttet til den enheten den er installert på. Noen av modulene kan bare startes ved å velge denne enheten, eller en avdeling under denne enheten ved pålogging. Dette gjelder Katalog, Utlån, Innkjøp, Periodika og Fjernlån. Du kan imidlertid overføre bruksretten til en annen enhet, men vær klar over at dette kun kan gjøres i forbindelse med lisensinstallasjon. Hvis du senere skulle ønske å overføre bruksretten fra en enhet til en annen, må du installere lisensen på nytt.

Anta at du har tre utlånslisenser som er installert på Hovedbibliotek. I tillegg har du to filialer, Filial A og Filial B. Etter installasjon er alle tre lisensene knyttet til Hovedbibliotek, og det er dermed kun hovedbiblioteket som kan bruke Utlån. Du kan nå flytte en lisens fra Hovedbibliotek til Filial A. Etterpå har hovedbibliotek to lisenser, mens Filial A har én lisens. For å få til dette gjør du følgende:

 1. Etter installasjon av lisenser, vil skjermbildet for lisensadministrasjon være oppe.
 2. Den øverste listen viser hvilke moduler du har lisenser til. Velg MM2 Utlån.
 3. Fra den midterste liste (lisenser pr. enhet), velg Hovedbibliotek.
 4. Trykk på knappen Flytt lisens til annen enhet.
 5. Du får nå opp skjermbilde for enheter. Velg Filial A og trykk OK.
 6. I listen over lisenser som er tilgjengelig for hver enhet, står det nå 2 lisenser på Hovedbibliotek og en lisens på Filial A.

Kjente feil/problemer

Her er en oversikt over de vanligste feil og problemer som oppstår ved lisensinstallasjon/-fornyelse.

Feilmelding: Enhet "<enhetsnavn>" har ingen frie lisenser å kjøre "MM2 <programnavn>" på database "<databasenavn>"

Denne meldingen dukker opp ved forsøk på innlogging og kan skyldes følgende:

 • Du har forsøkt å starte MM2-programmet samtidig på flere maskiner enn du har lisenser til.
Løsning: Avslutt det samme MM2-programmet på andre maskiner for å frigjøre lisenser, evt. sjekk at det ikke allerede er startet på den maskinen der du får feilmeldingen. For å sjekke hvor mange lisenser du har og hvor mange av dem som er i bruk i øyeblikket, kan du starte Databaseadministrasjon, klikke på Verktøy på menylinjen øverst i programmet og så velge Installer modullisens. Kontakt markedsavdelingen på telefon 22 08 98 97 eller salg@bibits.no dersom du har behov for lisenser til flere samtidige brukere av programmet.
 • Lisenser til dette MM2-programmet er ikke installert/fornyet.
Løsning: Foreta lisensinstallasjon/-fornyelse (se ovenfor).
 • Lisenser til dette MM2-programmet er installert på feil/annen enhet.
Løsning: Foreta ny lisensinstallasjon og flytt lisenser til riktig/annen enhet (se ovenfor).
 • Navnet på enheten du forsøker å logge på stemmer ikke overens med navnet på den enheten som eier lisensen. Dette skyldes normalt at enhetsnavnet har blitt endret i forbindelse med lisensinstallasjon, mens det gamle enhetsnavnet (som ble benyttet ved forrige innlogging) fremdeles vises i innloggingsbildet.
Løsning: Klikk på Endre enhet i innloggingsbildet, velg riktig enhet og klikk så på Logg inn.
 • Dato/klokkeslett på maskinen er feil, slik at den er satt til en senere dato enn utløpsdatoen for Mikromarc-lisensene dine.
Løsning: Sett riktig dato/klokkeslett på maskinen. Dobbeltklikk på klokken nederst i høyre hjørne i Windows for å få tilgang til innstillingene.
 • Du har ikke kjøpt lisenser til dette MM2-programmet. Disse programmene krever egen lisens: Katalog, Utlån, Fjernlån, Innkjøp, Tidsskrift, Innsyn, Etikettdesigner, Websøk, Samsøk, Z39.50-server, Self-check server.
Løsning: Ta evt. kontakt med markedsavdelingen på telefon 22 08 98 97 eller salg@bibits.no for pristilbud eller bestilling.

Feilmelding: Enhetsnavnet "<enhetsnavn 1>" matcher ikke med navnet "<enhetsnavn 2>" i lisensen

Feilmeldingen skyldes at lisensen din er registrert på et navn ("<enhetsnavn 2>") i vårt lisensregister, mens den enheten du forsøker å installere lisensene på har et annet navn ("<enhetsnavn 1>") i din database. Dette kan løses på to måter:

 • Dersom enhetsnavnet som finnes i din database er det korrekte, kan vi endre enhetsnavnet i vårt lisensregister til det samme.
 • Hvis enhetsnavnet i vårt lisensregister er det korrekte, kan du endre enhetsnavnet i databasen din til det samme:
 1. Start programmet Databaseadministrasjon.
 2. Klikk på Enheter i menyen til venstre.
 3. Dobbeltklikk på enheten som har feil navn ("<enhetsnavn 1>").
 4. Endre navnet på enheten til det som er riktig ("<enhetsnavn 2>").
 5. Klikk på OK.
 6. Klikk på Fil > Logg på.
 7. Angi brukernavn og passord som vanlig.
 8. Klikk på Endre enhet, velg den nye enheten ("<enhetsnavn 2>") og klikk på Logg inn.
 9. Foreta ny lisensinstallasjon/-fornyelse (se ovenfor)
 10. Sjekk at pålogging til de andre MM2-programmene fungerer.

Installasjon av lisenser via Internett fungerer ikke

Hvis du ikke får lastet ned Mikromarc-lisenser via Internett, skyldes dette sannsynligvis at din lokale brannmur sperrer for slik nedlasting. Dette kan eventuelt endres av den som er ansvarlig for lokal brannmur.

Send en melding til minesaker@bibits.no eller ring brukerstøtte på 22 08 98 98 for å få tilsendt lisensfilen du trenger via e-post. Foreta så en lisensinstallasjon/-fornyelse fra fil istedenfor via Internett (se ovenfor).

Valg for lisensinstallasjon via Internett finnes ikke

Hvis du ikke får opp valg for lisensinstallasjon via Internett under menyvalget 'Verktøy' > 'Installer modullisens' i Databaseadministrasjon, skyldes det at du har en gammel versjon (2.4.x.x eller eldre) av Mikromarc.

Hvis du har en eldre versjon enn Mikromarc 2.5.x.x må du oppgradere for å kunne installere/fornye lisenser via Internett.

Hjelp

Hvis du har spørsmål om lisensinstallasjon/-fornyelse eller opplever tekniske problemer, ber vi om at du kontakter Mikromarc Brukerstøtte på telefon 22 08 98 98 eller minesaker@bibits.no.

Trenger du flere lisenser, kan du kontakte vår salgsavdeling på telefon 22 08 98 97 eller salg@bibits.no.