Siste versjon av Mikromarc 3

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Mikromarc 3 – Nyheter

Lørdag 09.09.18 kom oppgraderingen Mikromarc 3.6.75 til de fleste av våre kunder på Sentraldrift.

Osloskolene er nå på følgende versjon: 3.6.75

De fleste av våre kunder vil få opp spørsmål om automatisk oppgradering ved oppstart av Mikromarc etter en oppgradering, men enkelte vil trenge manuell installasjon.

Hvis det kommer en feilmelding ved oppstart av programmet, sjekk rettighetene for brukeren som starter Mikromarc.

Nedenfor finner du lenker til de viktigste nyhetene i hver versjon. For mer utførlig beskrivelse av funksjonaliteten, se brukerveiledningen eller online-hjelpen.


Versjon 3.6.80, planlagt til januar 2018

Pilotene vil bli oppgradert helgen før 12. november 2018.

Foreløbig planlagt release for resten av kundene, med noen unntak, er i januar 2019.


Versjon 3.6.75, september 2018

Ski bibliotek var pilot og ble oppgradert 14.-15. april.

Ås og Sarpsborg bibliotek ble oppgradert 2-3 juni.

Vestfold-vgs fellesbase, Grimstad bibliotek og Hallingdal fellesbase ble oppgradert 23-24 juni

De fleste av våre kunder vil bli oppgradert 8-9 september.

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.75

Noen av nyhetene er:

 • Ryddefunksjonalitet for tapte eksemplarer
 • Mulighet for kvittering ved betaling av gjeld
 • Ved kjøring av tidsstyrte oppgaver i fellesbaser skal melding om oppdatering kun dukke opp hos enheten som kjørte jobben
 • Videreutvikling og forbedringer i Mikromarc+

Versjon 3.6.70, 20. januar 2018

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.70

Noen av nyhetene er:

 • Flytende bestand.
 • Mulighet for oppdatering av metadata fra Z39.50/SRU-baser, for eksempel BIBBI og Bokbasen.
 • Optimalisering av funksjonalitet for varetelling.
 • Enklere bytte av påloggingsenhet (optimalisering av bokbussfunksjonalitet)

Versjon 3.6.65, 2.september 2017

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.65

Noen av nyhetene er:

 • Mulighet for å sette reserveringer på pause
 • Mulighet for automatisk ordreimport fra BS Undervisning
 • Omskriving av FEIDE til å bruke FEIDE-ident

Versjon 3.6.61, patch 1, 25. april 2017

Følgende feil ble rettet:

 • Feilmelding ved kjøring av utlånsmeldinger.
 • Feilmelding ved innlevering av reservert materiale på utlånsautomat.
 • Timeout i Webaplikkasjonen ved generering av plukkliste med hake for "Ta bort hvis henteenhetens hierarki har egne eksemplarer"

Versjon 3.6.61, 22. april 2017

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.61

Noen av nyhetene er:

 • Mulighet for oppdatering av ufullstendige bestillingsposter fra Biblioteksentralen for de som abonnerer på BIBBI.
 • Mulighet for å kunne velge statusen "Hevdet innlevert eller aldri lånt" fra Låners lån, uten å miste tilknytningen til låneren.
 • Endringer og feilrettinger i Mikromarc+ plukkliste for reserveringer (webappen)
 • Feilrettinger i fjernlån med NCIP

Versjon 3.6.60, 4. mars 2017

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.55

Noen av nyhetene er:

 • Mulighet for å hindre fjernlån av materiale
 • Ny webapplikasjon med plukkliste for reservert materiale (Kontakt Brukerstøtte på 22089898 eller minesaker@bibits.no for bestilling av oppsett.)
 • Visning av konto og mulighet for online-betaling i Websøk (Kontakt vår markedsavdeling på 22089897 eller salg@bibits.no for mer informasjon og bestilling.)
 • Brukergrensesnitt for sorteringskriterier for innleveringsautomater

Hovedrelease 4. mars 2017.


Versjon 3.6.55

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.55

Piloter fra 20. august: Ås-fb, Borås og Norrbotten

Hovedrelease 17. september 2016


Versjon 3.6.50, 4. juni 2016

Nyheter i Mikromarc 3.6.50


Versjon 3.6.45, patch 3, 2. april 2016

Denne patchen inneholder rettelser til versjon 6.45.

Nyheter i Mikromarc 3.6.45

Fjernlån med NCIP i Mikromarc - en detaljert fremstilling av arbeidsflyten.

Hovedfokuset i 6.45 er overgangen fra NILL til NCIP og endringer i tidsskriftmodulen.

Denne oppgraderingen krever at den eksisterende Mikromarc 3 klienten oppgraderes ved første oppstart. IT-ansvarlige bør lese følgende i forbindelse med oppgraderingen.


Versjon 3.6.30, patch 11, 09. mars 2016

Valgfri klientoppgradering. Denne trengs bare av de som både er Windows 10-brukere og fortsatt er på versjon 3.6.30.

Oppgraderingen kommer på grunn av en bug i .NET 4.6 som kom med siste oppgradering av Windows 10.

Bugen gjorde at fritekstsøk går veldig sakte. Denne frivillige klientoppgraderingen håndterer problemet.


Versjon 3.6.45, patch 2, 22. februar 2016

Nyheter i Mikromarc 3.6.45

Fjernlån med NCIP i Mikromarc - en detaljert fremstilling av arbeidsflyten.

Hovedfokuset i denne versjonen er overgangen fra NILL til NCIP og endringer i tidsskriftmodulen.


Versjon 3.6.40, patch 1, 22. november 2015

Patchen tok hovedsaklig for seg hastighet i forhold til reindeksering og innhenting av liste over bestilte fjernlån,

bugfiks av fjerninnlevering, og versjonsuavhengighet for websøk og mobilwebsøk i forhold til eldre appservere.


Versjon 3.6.40, 6. oktober 2015

Nyheter i Mikromarc 3.6.40

Noen av nyhetene er:

 • Rapport med lenkeråte-sjekking
 • Nytt skrankebilde
 • Start på tilrettelegging av Mikromarc for bruk på Windows 10, hovedsakelig tilknyttet formatet for dato og klokkeslett.

Versjon 3.6.35, 2015

Vi bytter databasemotor fra Sybase SQL til MS SQL Server.


Versjon 3.6.30 patch 8, 12. juli 2015

Patch av Mikromarc 3.6.30 kommer ut 12. juli 2015.

Patchen inneholder to viktige feilrettinger i tillegg til bl.a. forbedret eBokBib-integrasjon:

 • Fiks av Innsyn som i enkelte tilfeller kun ga svart bilde
 • Fiks av periodiske ytelsesproblemer i selvbetjent utlån på web

Versjon 3.6.30 patch 7, 11. mai 2015

Patch av Mikromarc 3.6.30 kom ut 11. mai 2015.

Denne feilrettingen fokuserer hovedsakelig på ytelse og autoritetsregisteret.

I tillegg kom det med noen småting i forbindelse med Websøk og Feide.


Versjon 3.6.30

Nyheter i Mikromarc 3.6.30

Noen viktige endringer i den nye versjonen:

 • Rekodet autorisasjonsregister, med bl.a. uthevede felter og Se også-henvisninger.
 • Rekodet lenke-system for flerbindsverk m.v.
 • Erstatningskrav kan nå få et unikt løpenummer.
 • Lånere som ønsker det kan hake av for at de skal få sine kvitteringer på e-post.
 • Foresatte kan kobles mot sine umyndige/barn, og få deres purringer/erstatningskrav.
 • Bibliotek kan enkelt legges til som låner fra lista over Eksterne bibliotek.
 • Mulighet for pålogging via Feide.
 • Mulighet for å slå av Meg & Mitt helt.
 • Nytt oppsett av kolonnevisning i lånersøk og eksemplaroversikt.
 • Bedre arbeidsflyt i F4 MARC i katalog.
 • Innstillinger for Selvbetjent utlån lagres nå pr maskin, slik at det nå kan velges om det skal tillates kun utlån, kun innlevering, eller begge deler.

Versjon 3.6.21

Nyheter i Mikromarc 3.6.21

Hovedfokus i denne versjonen er:

 • Funksjonalitet for retrospektiv tidsskriftregistrering
 • Integrasjon mot nødvendige elementer for ubetjente bibliotek
 • Nytt felt på eksemplarnivå for å angi samling.
 • Rettelser i forbindelse med nasjonalt lånerkort

Versjon 3.6.20

Nyheter i Mikromarc 3.6.20

Hovedfokus i denne versjonen er

 • Egen eksemplarmodul for massehåndtering av eksemplarer
 • Kontrollert innlevering (lærebokinnlevering)
 • Grafisk grensesnitt for konfigurasjon av detaljvisningen på web
 • Endringer i visningen av lenker på web
 • Endringer i avansert søk på web

Versjon 3.6.10

Nyheter i Mikromarc 3.6.10 Hovedfokus i denne versjonen er Depot, Mobilweb og Websøk.

I Websøk kommer blant annet sesongåpningstider på web, bedre støtte for nynorsk, lenking til Bokhylla, eksport av lister til referansehåndteringssystemer og visning av mest populære titler.

Det har også kommet en del forbedringer i skrankebildet i Mikromarc 3-klienten.

Oppsett av Mobilweb kan bestilles ved å ringe vår markedsavdeling på 22 08 98 97 eller ved å sende e-post til salg@bibits.no.


Versjon 3.6.0.0

Nyheter i Mikromarc 3.6.0.0 Hovedfokus i denne versjonen er Tidsskrift, ytelsesforbedringer og redesign av Lånerregisteret. Mulighet for tidsstyring av utlånsmeldinger og nye materialtyper er også med.

Det kom patcher til denne versjonen 31.01.13 og 18.02.13. Disse tok hovedsakelig for seg statistikk - Spesielt i forhold til de nye materialtypene.


Versjon 3.5.2.0

Nyheter i Mikromarc 3.5.2.0

Det kom en patch til Mikromarc 3.5.2.0 mandag 6. august 2012.


Versjon 3.5.1.1

Nyheter i Mikromarc 3.5.1.1 Hovedfokuset i denne versjonen er feilretting og innspill fra kunder.


Versjon 3.5.1.0

Nyheter i Mikromarc 3.5.1.0 Hovedleveransen i denne versjonen er andre fase av Innkjøp og videreutvikling av Websøk. I tillegg blir det nå støtte for OAI-PMH.

Oppsett av Innkjøp og OAI-PMH kan bestilles ved å ringe vår markedsavdeling på 22 08 98 97 eller ved å sende e-post til salg@bibits.no.


Versjon 3.5.0.0

Nyheter i Mikromarc 3.5.0.0


Versjon 3.4.0.3

Nyheter i Mikromarc 3.4.0.3


Versjon 3.4.0.2

Nyheter i Mikromarc 3.4.0.2


Versjon 3.4.0.1

Nyheter i Mikromarc 3.4.0.1


Versjon 3.4.0.0

Nyheter i Mikromarc 3.4.0.0 I denne versjonen ble det innført en modul for fjernlån og muligheter for å legge inn oppsett for reserveringssamarbeid i fellesbaser.

Merk: Hvis du ønsker å ta i bruk fjernlånsmodulen må du først bestille lisens og oppsett av dette fra Bibits. Dette kan bestilles ved å ringe vår markedsavdeling på 22 08 98 97 eller ved å sende e-post til salg@bibits.no.


Versjon 3.3.0.1

Nyheter i Mikromarc 3.3.0.1


Versjon 3.3.0.0

Nyheter i Mikromarc 3.3.0.0


Versjon 3.2.1.0

Nyheter i Mikromarc 3.2.1.0


Versjon 3.2.0.0

Nyheter i Mikromarc 3.2.0.0


Versjon 3.1.1

Nyheter i Mikromarc 3.1.1


Versjon 3.1.0.1

Nyheter i Mikromarc 3.1.0.1


Versjon 3.1.0.0

Nyheter i Mikromarc 3.1. Med denne utgaven kom de første folkebibliotekene over på Mikromarc 3.


Versjon 3.0.3.1

Nyheter i Mikromarc 3.0.3.


Versjon 3.0.2.3

Forbedring av Websøk og Katalog.


Versjon 3.0.2.1

Denne versjonen inneholder i utgangspunktet feilhåndtering for windows- og webapplikasjonen. Blant annet er ytelsen vesentlig forbedret i lånerskjermbildet, lånerdetaljer og på eksemplar.


Versjon 3.0.1.0

Dette er en versjon som er spesielt oppdatert for det svenske markedet. I tillegg er ytelsen i Websøk forbedret, og Websøk er også tilrettelagt for to nye tjenester; Megafon og Ønskebok. I Katalogen er det rettet noen feil, bl.a. når det gjelder registrering av poster på fanekortet Dokument, og i Utlån er det bl.a. rettet et par feil som gjelder reservering.


Versjon 3.0.0.21

Denne versjonen har viktig ny funksjonalitet for skoler, først og fremst import av lånerinformasjon fra administrative systemer i skolene (som IST eller SATS), eller fra en fri tekstfil. For tekstfiler i fritt format kan du lagre import-oppsett som kan brukes om igjen senere.

Katalogen har forbedret dublettkontroll ved import av poster, nå kan du også sjekke på andre ting enn ISBN. Mye er tilrettelagt for svensk versjon av Mikromarc 3, bl.a. søk og import fra Libris-databasen.

Utlånsmeldinger er også tilrettelagt for svenske bibliotek, med maler og oversatte tekster.


Versjon 3.0.0.20

Dette er første offisielle versjon av Mikromarc 3. Programmet inneholder hovedmodulene Katalog og Utlån, samt Websøk og en Administrasjonsmodul. Katalogen har mange finesser for søking, og du kan bl.a. søke i andre biblioteks databaser direkte fra ditt kjente Mikromarc 3-grensesnitt.

Utlånsmodulen inneholder funksjonalitet for håndtering av lånerinformasjon, vanlige skrankefunksjoner, kvitteringer, meldinger til lånerne (purringer, hentemeldinger osv.) og en selvbetjeningsmodul.

Websøket gjør biblioteket ditt tilgjengelig på Internett. Lånerne kan søke frem titler, og få en forsmak av innholdet via ”Innsyns”-funksjonaliteten.

I Administrasjonsmodulen håndterer du bl.a. brukere og tilgangsrettigheter til systemet, opplysninger om de enkelte bibliotekenhetene som deler database, og konfigurasjon av Websøk.

Noen ting er foreløpig ikke på plass. Dette gjelder bl.a. statistikkmodulen og utskrift av rapporter.