Ryddefunksjonalitet for tapte eksemplarer

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Om du ønsker å rydde i katalogen og fjerne tapte eksemplarer, kan det fra og med Mikromarc 3 versjon 6.75 gjøres på en enklere måte.

Dette har vært spesielt etterspurt fra skolebibliotekene for å enklere kunne slette elever som har sluttet, men har lån/erstatningskrav knyttet til seg som er for gamle til at de kan kreves inn.

Sletting av enkelteksemplarer med eksemplarstatus "Tapt utlån" fra Låners lån

  • Gå til Låners lån.
  • Klikk en gang på linja for det eksemplaret som du har gitt opp å få tilbake.
  • Klikk på Eks.-detaljer for å få opp eksemplardetaljene.
  • Endre status fra "Tapt utlån" til "Tapt". Du får da følgende informasjon: "Hvis du gjennomfører dette, vil du fjerne lånet fra låneren, og miste muligheten til å finne ut hvem som lånte eksemplaret. Alle gebyrer vil også bli nullstilt." Hvis eksemplaret var siste eksemplar på posten vil du også få opp spørsmål om hvorvidt du ønsker å slette (kassere) posten.

Massesletting av eksemplarer med eksemplarstatus "Tapt Utlån" i Katalog > Eksemplarer

  • På en større skala kan du under Katalog > Eksemplarer søke opp alle eksemplarer med eksemplarstatus "Tapt utlån" og velge en dato på låners forfallsdato.
  • Velg deretter "Slett valgte" og derunder "Slett utlån som er helt gitt opp. " Dette valget er KUN aktivt om du har søkt opp eksamplarene både med eksemplarstatus "Tapt Utlån" OG det er valgt en siste forfallsdato for låners lån. Dette er for å unngå at man ved en feiltagelse sletter eksemplarer som nylig har blitt kjørt erstatningskrav på. Eksemplarene blir satt til eksemplarstatus "Tapt", fjernet fra sin tidligere låner og merket kassert. Gebyrer i forbindelse med eksemplarene blir slettet samtidig.
  • Klikk på "Slett eksemplarene" over listen med eksemplarer.
  • Avslutt med "Lagre".Relevant artikkel: Sletting av ebøker