Lånerimport i Mikromarc 3 - Format på importfila

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Format på importfil for Mikromarc 3

Denne siden tar for seg formatet på filer med lånere som skal importeres i Mikromarc 3. Bruksanvisning om du skal gjøre det selv finner du her: lånerimport i Mikromarc 3.

Pris og fremgangsmåte for innsending om du ønsker at vi skal foreta importen finner du under Brukerstøtte og konsulenttjenester .


Under vises en tabell over felter som bør sjekkes i fila du har gjort klar for import. Det er ikke et krav om at alle disse feltene skal være med i importfila, bare en forklaring på nødvendig format om de skal kunne importeres.

Du bør ha med et felt som er unikt for den enkelte elev, som f.eks strekkode, fødselsnummer eller elevnummer i skolens administrasjonssystem. Gjenkjenning på kun elevens navn + fødselsdato kan føre til at to elever slås sammen om de har samme fødselsdato og navn.

Fødselsdato: Fødselsdatoen følger formelen DD.MM.ÅÅ eller ÅÅ.MM.DD eller MM.DD.ÅÅ.

Pass på å hake av hvilket alternativ du bruker under Datoformat i Import-programmet.

Eksempler som kan konverteres til korrekt format i Excel:

  • 010190
  • 01011990

Følgende fungerer ikke:

  • 1190 (Når 0 mangler i 01 for januar)
Fødselsnummer: Fødselsnummer må skrives i ett og følger formelen DDMMÅÅXXXXX i Mikromarc 3 - Eksempel: 01019023344

Følgende fungerer ikke:

  • 010190 23344 (med mellomrom i midten)
  • 010190-23344 (med bindestrek i midten)
  • 010190 og 23344 i to ulike felt
Navn

Du kan importere Etternavn, Fornavn samlet i ett felt som Navn.
Om de hos deg er lagret i ulike felt kan du også importere dem hver for seg til feltene Fornavn og Etternavn.

Postnummer/poststed

Poststed og postnummer kan importeres hver for seg til henholdsvis Postnummer og Poststed eller samlet til Postnr. og sted.

Elevnummer i
administrasjonssystemet
Dette nummeret kan det være lurt å legge inn for å ha en unik identifiseringskode (for din skole) ved neste import, i stedet for eller i tillegg til personnummer. Velg hvilket felt du vil ha elevnummeret i, for eksempel Strekkode eller Internmemo, og/eller hak av for at den skal være Lokal nøkkel.
Kjønn Skal stå som M for han og F for hun.
E-post Hvis du vil kunne sende ut meldinger til elevene når de skal levere bøkene, eller for å si fra når noe skal hentes.
Mobilnummer Bør legges inn hvis dere benytter meldingssenter (og har SMS-konto) og vil sende ut SMS til elevene. Eventuelt kan det være greit å ha uansett for å kunne ringe elevene for å gi beskjeder.
Strekkode Vi kan legge inn strekkode/satsnummer/etc i strekkodefeltet om ønsket. Si i så fall fra hvilken kolonne med nummer som skal dit.

Detaljer ved eksport fra administrasjonsprogrammet

  • Tegnsett = ANSI
  • Hver låner skal bestå av én linje
  • Hvert datafelt er separert. I regneark har du da et datafelt i hver rute. I en tekstfil bør feltene separeres med semikolon; Feltene kan eventuelt være omsluttet av doble anførselstegn. Disse tegnene må ikke inngå i selve dataene.

Noen eksempler på korrekt importformat

Etternavn,Fornavn;Klasse;Satsnummer;Personnr;Postadresse;Postnummer;Poststed;Strekkode;mobilnr;epost

Hansen, Hans;1B;1766;010190223344;Minvei 56;1414;Minkommune;12345;91009100;meg@adresse.no


Etternavn;Fornavn;Klasse;Født;Postadresse;Postnummer;Poststed

Hansen;Hans;1B;01.01.90;Minvei 56;1414;Minkommune


Hvis du sitter med et Excel-ark vil semikolonet her representere skillet mellom to kolonner. Eksempel på hvordan det kan se ut i regneark:


Etternavn, Fornavn Født Unikt nummer
i adm.systemet
E-post Mobil Fødselsnummer Adresse Postnummer Poststed
Hansen, Hans 01.01.90 1234 meg@her.no 12121212 010190223344 Minvei 1 3333 Minkommune
Hansen, Lise 02.02.90 1235 deg@her.no 020290334455 4444 Denkommunen
Hansen, Janne 03.03.90 1236 12121213 030390334455 Minvei 2 3333 Minkommune

(De tomme feltene er data som ikke fins på den enkelte elev i administrasjonssystemet.)Relevant lenke: Lånerimport MM3