Lånerimport MM3

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Hvis du skal importere lånere i Mikromarc 3 anbefaler vi følgende:

1. Les hjelpeteksten "Importere lånere" nøye. Den finnes under Hjelp i Utlånsmodulen. Du får den også opp ved å trykke F1 mens du står inne på Lånerimport i Utlånsmodulen.

2. Deretter anbefaler vi å slå opp på "Flytte lånere mellom klasser" i Hjelp i Utlånsmodulen. Under en lånerimport blir lånere som gjenkjennes av Importprogrammet flyttet til rett klasse. De som ikke gjenkjennes ut fra importfila, fordi de enten har sluttet eller er stavet feil et sted, vil bli liggende. Utgående elever spesielt bør derfor flyttes til en egen lånergruppe som kan kalles for eksempel Sluttet for å ikke ha dem som unødig støy i basen.

3. Vi anbefaler på det sterkeste å teste med en fil med noen få lånere før du importerer alle.

4. Under importen kan du hake av for om meldinger på e-post/sms skal være aktivert på de du importerer, og om du ønsker at de skal være sperret. Vær oppmerksom på at dette ikke berører lånere som ikke oppdateres i importen.Her finner du viktig informasjon om formatet på importfila. Generelt om lånerimport finner du under Brukerstøtte og konsulenttjenester