Format på importfila

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Format for import i Mikromarc 2

Denne siden tar for seg formatet på lånerimportfiler. Feltene som er nevnt under er forslag til felter som kan være med. Alle feltene MÅ ikke med.

Generelt om lånerimport finner du under Lånerimport fra administrative systemer under Brukerstøtte og konsulenttjenester. Det er også spesifikke sider om lånerimport i Mikromarc 2 og lånerimport i Mikromarc 3.

Fødselsdato: Fødselsdatoen følger formelen DD.MM.ÅÅ eller ÅÅ.MM.DD eller MM.DD.ÅÅ. Pass på å hake av hvilket alternativ du bruker under Datoformat i Import-programmet.

Følgende fungerer ikke:

 • 1190 (Når 0 mangler i 01 for januar)
 • 010190 (Denne kan konverteres til rett format i Excel)
 • 01011990 (Denne kan konverteres til rett format i Excel)
 • 01.01.1990 (Denne kan konverteres til rett format i Excel)


Fødselsnummer: Fødselsnummerte følger formelen DDMMÅÅXXXXX i Mikromarc - Eksempel: 01019023344

Følgende fungerer ikke:

 • 010190 23344 (med mellomrom i midten)
 • 010190-23344 (med bindestrek i midten)
 • 010190 og 23344 i to ulike felt
Navn Her er det flere muligheter som fungerer i Mikromarc 2:
 • Etternavn, Fornavn
 • Fornavn og etternavn i hvert sitt felt.

Her må du velge om:

- Navn er i ett eller to felter, og om Etternavn kommer først (MM2)

- Navn er i ett felt eller om Fornavn og Etternavn er i to felter (MM3)

(Etternavn og fornavn kan være 253 tegn totalt)


Postnummer/poststed I Mikromarc 2 disse to feltene være i hvert sitt felt.


Elevnummer i
administrasjonssystemet
Dette nummeret kan det være lurt å legge inn for å ha en unik identifiseringskode neste import, i stedet for eller i tillegg til personnummer. Nummeret importeres da til Local_key, eventuelt som strekkode/lånernummer.
Kjønn Skal stå som M for han og F for hun.
E-post Hvis du vil kunne sende ut meldinger til elevene når de skal levere bøkene, eller for å si fra når noe skal hentes.


Mobilnummer Bør legges inn hvis dere benytter meldingssenter (og har SMS-konto) og vil sende ut SMS til elevene. Eventuelt kan det være greit å ha uansett for å kunne ringe elevene for å gi beskjeder.
Strekkode Vi kan legge inn strekkode/satsnummer/etc i strekkodefeltet om ønsket. Si i så fall fra hvilken kolonne med nummer som skal dit.


Avhaking på lånere etter en import i Mikromarc 2

Følgende kan gjøres, men det blir kun gjort om du spesifikt ber om det:

Sperring: Sperring på elevene vi har importert. (Noen har avtaler elevene må signere før de får låne, og da tar de bort sperringen først når eleven har levert kontrakt.)

E-post: Si fra hvis det skal hakes av på de importerte elevene for at de skal/vil motta e-post.

SMS: Si fra hvis det skal hakes av for at de vil motta SMS. Si samtidig fra om de også skal ha hake for å godta varselmelding og purringer på SMS.

Detaljer ved eksport fra administrasjonsprogrammet

 • Tegnsett = ANSI
 • Hver låner skal bestå av én linje
 • Hvert datafelt er separert. I regneark har du da et datafelt i hver rute. I en tekstfil bør feltene separeres med semikolon; Feltene kan eventuelt være omsluttet av doble anførselstegn. Disse tegnene må ikke inngå i selve dataene.

Noen eksempler på korrekt format

Etternavn,Fornavn;Klasse;Satsnummer;Personnr;Postadresse;Postnummer;Poststed;Strekkode;mobilnr;epost

Hansen, Hans;1B;1766;010190223344;Minvei 56;1414;Minkommune;12345;91009100;meg@adresse.no


Etternavn;Fornavn;Klasse;Født;Postadresse;Postnummer;Poststed

Hansen;Hans;1B;01.01.90;Minvei 56;1414;Minkommune


Hvis du sitter med et Excel-ark vil semikolonet her representere skillet mellom to kolonner. Eksempel på hvordan det kan se ut i regneark:


Etternavn, Fornavn Født Unikt nummer
i adm.systemet
E-post Mobil Fødselsnummer Adresse Postnummer Poststed
Hansen, Hans 01.01.90 1234 meg@her.no 12121212 010190223344 Minvei 1 3333 Minkommune
Hansen, Lise 02.02.90 1235 deg@her.no 020290334455 4444 Denkommunen
Hansen, Janne 03.03.90 1236 12121213 030390334455 Minvei 2 3333 Minkommune
(De tomme feltene er data som ikke fins på den enkelte elev i administrasjonssystemet.)