Oppgradering av Mikromarc 3-klient

Fra Mikromarc Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Informasjon om oppgradering/installasjon av den nyeste Mikromarc 3-klienten.

Denne informasjonen gjelder IKKE Osloskolene. Se nederst på denne siden for mer informasjon.


Veiledning for automatisk oppgradering av Mikromarc 3-klienten til nyeste versjon

1. Start Mikromarc 3 og logg inn på vanlig måte.

Merk: Hvis du får opp en melding fra Windows Brukerkontokontroll må du godta at programmet (Mikromarc 3/mikromarc.exe) kan gjøre endringer på maskinen din.


2. Svar Ja på spørsmålet om oppgradering. Du må gjøre oppgraderingen for å kunne logge inn.


02-oppdatering-mm3.jpg


3. Den nye versjonen lastes ned.

03-oppdatering-mm3.jpg

4. Hvis du mangler korrekt .NET-versjon får du spørsmål om å legge den inn. (Det kan være en fordel å legge inn korrekt versjon av .NET på forhånd, og samtidig kjøre Windows update.)


5. Start Mikromarc 3 på nytt og logg inn.


Dersom oppgraderingen ikke fungerer

Feilmelding 'Kan ikke laste ned oppgraderingsliste'

Hvis du får denne feilmeldingen anbefaler vi at du avinstallerer Mikromarc 3-klienten og legger inn den siste versjonen manuelt. Se manuell installasjon av Mikromarc 3-klienten for mer informasjon.

Sjekk skriverettigheter til mapper som Mikromarc 3 bruker

Klientoppgradering krever lese- og skriverettigheter til programkatalogen til Mikromarc. Utilstrekkelige skriverettigheter til denne mappen er den mest utbredte årsaken til at klientoppgradering kan feile. I tilfeller der IT-ansvarlig ikke kan gi tilstrekkelige skriverettigheter til programkatalogen må IT-ansvarlig utføre oppgraderingen som en administrator-bruker.

Anbefaling til IT-ansvarlig: Gi Mikromarc-brukerne skriverettigheter til C:\Programfiler\Mikromarc 3\Client\Bin eller gi Mikromarc-brukerne medlemskap i Windows-gruppen: 'Priviligerte Brukere' (Denne gruppen har i utgangspunktet tilstrekkelige rettigheter)

I tillegg trengs lese- og skriverettigheter til mappen med konfigurasjonsfiler og mappen med skriverkonfigurasjon for Mikromarc 3

Tømming av proxy-cache

Klientoppgradering innebærer nedlasting av nye programfiler. I de tilfeller der en proxytjener er i bruk lokalt kan det hende at proxytjeneren fremdeles mellomlagrer filer etter tidligere oppgraderinger. Dette kan forårsake at Mikromarc 3-klienten ikke blir oppgradert korrekt. Vi anbefaler derfor at cachen i proxytjeneren tømmes for å unngå potensielle problemer.

Tømming av navntjener-cache

I forbindelse med Mikromarc 3-oppgraderinger kan Axiell Norge finne det nødvendig å forandre på navnoppløsning for sentraldriftkundenes alias som brukes i applikasjons-URL-ene. Vi anbefaler derfor at cachen i navntjeneren (DNS) tømmes for domenet mikromarc.no for å unngå potensielle problemer. Dette vil sikre at navntjeneren inneholder den mest oppdaterte informasjonen for mikromarc.no.

Dersom Mikromarc 3-klienten må installeres på nytt, eller automatisk oppgradering ikke fungerer, se wiki-side for manuell installasjon av Mikromarc 3-klienten


Oppgradering for skolene Oslo

Oslo-skolene kjører normalt en egen versjon av Mikromarc 3-klienten. Den aktuelle klienten vil til enhver tid distribueres i Innsiktsløsningen. Mer informasjon om det finner IT-ansvarlig i Logicas informasjonsportal.