Rettigheter i filsystemet for Mikromarc 3

Fra Mikromarc Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Nødvendige rettigheter til mapper ved installasjon av Mikromarc 3

I Microsoft Windows er filene ordnet i mapper med ulike tilgangsrettigheter. Mikromarc 3 behøver lese- og skrivetilgang til 3 ulike mapper for å fungere. Under oppstart av Mikromarc 3 sjekkes det om brukeren har lese- og skriverettigheter til mappene. Hvis den påloggede brukeren ikke har det kommer det opp en feilmelding som sier fra om dette. De som får feilmelding om manglende rettigheter må få hjelp av lokal IKT-ansvarlig for å få tildelt lese- og skrivetilgang til mappen/filene.


Mappene som den enkelte bruker må ha lese- og skriverettigheter til

Mappen der Mikromarc 3-klienten ligger

I Windows 10 ligger mappen under: C:\Program Files (x86)\Mikromarc 3\Client\Bin.

Lese- og skriverettigheter trengs for for automatisk klientoppgradering!

Mappen med brukeren sin egen brukerprofil i Windows

I brukerprofilen opprettes det en mappe for Bibliotekenes IT-senter AS\Mikromarc®.

Her lagres connectionsettings.xml for oppkoblingsprofiler. Her lagres også mikromarc.user.config, med Mikromarc-brukerens konfigurasjon.

  • I Windows 10 ligger mappen på

C:\Users\<brukernavn>\AppData\Local\Bibliotekenes IT-senter AS\Mikromarc®.

Mappen er skjult. Lese- og skriverettigheter trengs!

Mappe for lagring av skriveroppsett for Mikromarc 3

Ved oppstart første gang etter en installasjon opprettes en fil for skriveroppsett for den lokale PC-en i forhold til Mikromarc 3.

  • I Windows 10 ligger mappen på C:\ProgramData\Bibliotekenes IT-senter AS\Mikromarc®.

Mappen er skjult. Lese- og skriverettigheter trengs for lagring av klientens skriveroppsett, som legges i fila Mikromarc.machine.config i denne mappen.