Brannmur-oppsett for Mikromarc 3 på Sentraldrift

Fra Mikromarc Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Brannmuråpninger for bruk av Mikromarc 3-klient

For at Mikromarc 3 skal kunne kommunisere gjennom lokale brannmurer, kreves det følgende utgående brannmuråpninger:

Tcp port 443/https mot ipadresser: 193.91.211.36, 193.91.211.18, 193.91.211.16, 193.91.211.108, 193.91.211.17

Brannmuråpninger for Mikromarc 3 Websøk (nettleser basert)

Tcp port 80/http og 443/https mot ipadresser: 193.91.211.37

Brannmuråpninger ved bruk av proxytjener og/eller innholdsfiltrering

Dersom nettverksløsningen din har en proxytjener og/eller innholdsfiltrering av all nettverkstrafikk må det lages unntak for Mikromarc 3 på de samme ipadressene og portene som nevnt ovenfor.

Brannmuråpninger for Mikromarc 3 SelfCheckServer

Tcp port 443/https mot ipadresser: 193.91.211.159, 193.91.211.36, 193.91.211.18, 193.91.211.16, 193.91.211.108, 193.91.211.17


Spesielt i forbindelse med oppgradering

I forbindelse med oppgraderinger må IT-ansvarlige sørge for følgende for å unngå potensielle problemer:

Tøm cache på proxytjeneren

Oppgradering av Mikromarc 3-klienten innebærer nedlasting av nye filer. Dersom proxytjeneren fremdeles mellomlagrer filer etter tidligere oppgraderinger kan det forårsake at Mikromarc 3-klienten ikke blir oppgradert korrekt.

Tøm cache i navntjeneren (DNS) for domenet mikromarc.no

I forbindelse med Mikromarc 3-oppgraderinger kan Axiell Norge finne det nødvendig å forandre på navnoppløsning for sentraldriftkundenes alias som brukes i applikasjons-URL. For å unngå problemer anbefaler vi å tømme cachen i navntjeneren for mikromarc.no, dette for å sikre at navntjeneren inneholder den mest oppdaterte informasjonen for mikromarc.no.

Sørg for skriverettigheter til Mikromarckatalogen og konfigurasjonskatalogen for sluttbrukerne

Dersom brukerne selv skal kunne gjennomføre automatisk klientoppgradering av Mikromarc 3 er det viktig at sluttbrukerne har tilstrekkelige skriverettigheter til katalogen der Mikromarc 3 ligger. Vanligvis er programkatalogen installert her:

C:\Programfiler\Mikromarc 3\Client\Bin

I tillegg trengs lese- og skriverettigheter til katalogen med konfigurasjonsfiler.

Uten skriverettigheter til programkatalogen og konfigurasjonskatalogen vil nedlastingen av nye programfiler feile. Det medfører at IT-ansvarlige må gjennomføre klientoppgraderingen for sluttbrukere.