Websøk i Mikromarc 2

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Mikromarc 2 Websøk gjør bibliotekets katalog tilgjengelig for publikum via Internett eller et intranett.

Installasjon

Mikromarc 2 Websøk kan installeres på samme server/maskin som kjører Mikromarc-databasen eller på en egen server. Installasjon/oppgradering er beskrevet i egen brukerveiledning (se Brukerveiledninger til Mikromarc 2 for mer informasjon).

Sjekk at server oppfyller systemkravene til Mikromarc 2. Merk: Mikromarc Websøk kan bare kjøres på Internet Information Server (IIS).

Installasjon på Windows Server 2003 (IIS 6.0)

Installasjon av Mikromarc 2 Websøk på Windows Server 2003 krever noen egne innstillinger i Internet Information Services (IIS):

Tillate bruk av Active Server Pages (ASP)

Hvis du ikke har tillatt bruk av disse komponentene i IIS-oppsettet, vil du ved start av Websøk få en av disse feilmeldingene:

HTTP Error 404 - File Not Found HTTP Error 404 - File or Directory not found

Dette løses på følgende måte:

 1. Start IIS Manager ved å klikke på Start > All Programs > Administrative Tools > Internet Information Service Manager, bla ned til servernavnnoden og klikk på Web service extensions
 2. I høyre panel i IIS Manager høyreklikker du på Active Server Pages og krysser av for Allowed

Tillate bruk av parent paths ('..') for å angi stier til Websøk-skriptene

Bruk av '..' for å gå tilbake i kataloger tillates ikke uten videre i IIS og resulterer i feilmeldinger som denne:

Active Server Pages error 'ASP 0131'
Disallowed Parent Path
/MMWEBCAT/Includes/mmCommon.Inc, line 1
The Include file '../Includes/adojavas.inc' cannot contain '..' to indicate the parent directory

Dette løses på følgende måte:

 1. Start IIS Manager, bla ned til noden Mikromarc, høyreklikk på den og velg 'Properties'
 2. Under Directory > Configuration > Options velger du Enable parent paths

Merk: Hvis du ikke får gjort denne instillingen på mappen Mikromarc fordi valget Configuration er inaktivtert, må du gjøre innstillingen ett nivå lenger opp i mappestrukturen.

Sette standard språk for Active Server Pages (ASP)

 1. Start IIS Manager, bla ned til noden Mikromarc, høyreklikk på den og velg Properties
 2. Under Directory > Configuration > Options velger du Default ASP Language, som settes til Jscript istedenfor VBScript

Merk: Hvis du ikke får gjort denne instillingen på mappen Mikromarc fordi valget Configuration er inaktivtert, må du gjøre innstillingen ett nivå lenger opp i mappestrukturen.

Endre oppsettet av Application Pools

 1. Start IIS Manager og bla deg ned til Application Pools > DefaultAppPool. Windows 2003 Server og IIS6 bruker som standard her Network Service. Dette må enten endres til Local System (anbefales) eller en dedikert brukerkonto for Websøk.

Sette rettigheter for brukeren IUSR_{MachineName} i filsystemet

 1. Brukeren IUSR_{MachineName} må ha rettighetene Read og Execute i skriptkatalogene til Websøk (f.eks. C:\Inetpub\wwwroot\Mikromarc\*)
 2. Brukeren IUSR_{MachineName} må ha fulle rettigheter i katalogen C:\Windows\Temp

Konfigurasjon

Endre funksjonalitet og utseende

Funksjonalitet og utseende i Websøk kan endres via programmet Web-konfigurasjon:

 • Klikk på Start > (Alle) Programmer > Mikromarc 2 > Mikromarc-verktøy > Web-konfigurasjon
 • Hvis du er bruker på Mikromarc Sentraldrift klikker du på snarveien Web-konfigurasjon

Trykk F1 for Hjelp inn i programmet, der du kan lese mer om hva som kan konfigureres og hvordan dette gjøres. Du kan også laste ned en PDF som inneholder en kort veiledning til grunnleggende web-konfigurasjon.

Gi/fjerne adgang til kataloger i Websøk

Adgang til kataloger i Websøk styres på brukernivå i Mikromarc 2. Websøk benytter brukeren WebCat, som er medlem av standardgruppen Guest, for å søke i databasen. For å gi eller fjerne adgang til kataloger i Websøk må du derfor endre rettighetene til denne brukeren:

 1. Start programmet Databaseadministrasjon
 2. Klikk på Brukere og adgangskontroll i menystolpen til venstre
 3. Klikk på Standardgrupper
 4. Markér gruppen Guest og klikk på Endre på menylinjen øverst i programmet
 5. Under Adgang viser listen under Katalog hvilke kataloger Websøk allerede har adgang til
  1. For å gi adgang til en ny katalog klikker du på knappen Gi adgang, markerer ønsket katalog i listen du får opp og klikker så på knappen Gi adgang. Gjenta eventuelt for å gi adgang til flere kataloger
  2. For å fjerne adgang til en katalog markerer du ønsket katalog og klikker på knappen Fjern adgang. Gjenta eventuelt for å fjerne adgang til flere kataloger
 6. Klikk på Lukk og avslutt Databaseadministrasjon

Meg & Mitt

Denne delen av Websøk gjør det mulig for lånerne å få oversikt over egne lån og reserveringer, samt evt. fornye sine egne lån. Lånerne kan også se og evt. endre sin egen kontaktinformasjon.

Passord til (nye) brukere

Passord til (nye) brukere av Meg & Mitt skal IKKE legges inn manuelt av bibliotekets ansatte.

Passordet blir automatisk generert når en bruker klikker på 'Logge inn' under 'Meg & Mitt' og deretter på lenken 'Ny bruker?', angir sitt brukernavn (lånekortnummer) og sin fødselsdato og til slutt klikker på 'Send'. Passordet, som er en firesifret pinkode, vises da på skjermen og kan brukes til å logge på Meg & Mitt. Forutsetningen for at dette skal fungere, er at låneren er registrert med lånekort og fødselsdato i lånerregisteret.

Hvis låneren senere glemmer passordet sitt, kan han/hun få dette tilsendt på e-post, forutsatt at e-postadressen finnes i lånerregisteret.

Låneren kan også endre passordet sitt til noe annet når han/hun er innlogget i Meg & Mitt, forutsatt at biblioteket har tillatt dette valget.

Sending av passord via e-post

Bibliotekets e-postadresse, dvs. den adressen som skal stå som avsender i meldingen som inneholder pinkoden, må angis i Mikromarc Web-konfigurasjon:

 1. Gå til Start > (Alle) Programmer > Mikromarc 2 > Mikromarc-verktøy > Web-konfigurasjon. Hvis du er bruker på Mikromarc Sentraldrift, klikker du på snarveien til Web-konfigurasjon.
 2. Logg på som databaseadministrator (dba) eller tilsvarende
 3. Klikk på Modules > Borrower profile
 4. Bla deg ned til innstillingen cLOGIN_FROM_ADDRESS, markér den og klikk på Edit
 5. Legg inn den aktuelle e-postadressen i feltet User value
 6. Klikk på OK for å lagre
 7. Avslutt Web-konfigurasjon

Sending av passord via e-post under Windows XP (IIS 5.1) eller Windows Server 2003 (IIS 6.0)

For å sende e-post til brukere av Meg & Mitt som har glemt passordet sitt brukes en komponent som heter CDONTS (cdonts.dll), som genererer en e-post som sendes videre til Internet Information Server (IIS) sin SMTP Virtual Server, som også må være installert på maskinen.

CDONTS finnes ikke i Windows XP (IIS 5.1) / Windows Server 2003 (IIS 6.0), der den er byttet ut med CDOSYS. Her følger en nærmere beskrivelse av og løsning på dette problemet:

CDONTS står for Collaboration Data Objects for Windows NT Server, og som navnet indikerer er denne komponenten for NT (Windows 95/98 har den altså ikke). CDONTS-komponenten blir installert når du installerer IIS på Windows NT og Windows 2000. Selv om komponenten kjører på Windows XP / Windows Server 2003, har Microsoft besluttet å fjerne komponenten fra IIS 5.1 på Windows XP og IIS 6.0 på Windows Server 2003, må man bruke en kopi av filen cdonts.dll og registrere den på webserveren som kjører IIS:

 1. Last ned filen cdonts.dll til C:\Windows\system32\
 2. Gå til Start > Kjør i Windows og skriv følgende under Åpne: regsvr32 c:\windows\system32\cdonts.dll

Problem med innlogging i Meg & Mitt

Dersom du ikke får logget inn i Meg & Mitt, men kun returneres til innloggingsbildet, der brukernavn og passord er blanket ut, skyldes dette at du ikke har tillatt lagring av øktstinformasjonskapsler (session cookies) i Internet Explorer.

For å rette på dette gjør du følgende (engelske menyvalg er satt i parentes):

 1. Start Internet Explorer
 2. Klikk på Verktøy (Tools) på menyen øverst i programmet
 3. Klikk på Alternativer for Internett (Internet Options)
 4. Klikk på Personvern (Privacy)
 5. Klikk på Avansert (Advanced)
 6. Kryss av for Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler (Override automatic cookie handling)
 7. Kryss av for Tillat alltid øktsinformasjonskapsler (Always allow session cookies)
 8. Klikk på OK
 9. Klikk på OK
 10. Prøv så innlogging i Meg & Mitt igjen

Merk: Hvis du har valgt Blokker alle informasjonskapsler (Block All Cookies) under Personvern (Privacy), vil dette overstyre innstillingene du har gjort ovenfor og dermed hindre innlogging i Meg & Mitt. Du må i så fall sette sikkerheten ned til Medium høy (Medium High) og starte Internet Explorer på nytt.

Se også

Eksterne lenker