Nye systemkrav for Mikromarc 3

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Microsoft avvikler kundestøtte for Windows XP. Nye systemkrav for Mikromarc 3 i 2015.

Microsoft har lenge varslet om at kundestøtte for Windows XP Service Pack 3 opphører snart. Vi har nå mottatt informasjon om at Microsoft kundestøtte for Windows XP opphører fra og med 8. april 2014 og vi må derfor informere våre Mikromarc brukere om dette. Siden Microsoft ikke lenger vil gi støtte til Windows XP operativsystem, vil dette medføre at dersom du fortsatt bruker Windows XP, vil du ikke lenger motta sikkerhetsoppdateringer og vil dermed være dårligere beskyttet for nye sårbarheter som oppdages og utnyttes i operativsystemet. Vi vil presisere at Mikromarc fortsatt vil fungere som tidligere på PC-er med Windows XP Service Pack 3 etter 8. april 2014, men vi vil i liten grad rette feil som skyldes Windows XP i fremtiden.


Microsoft har også varslet at kundestøtte for Windows Server 2003 vil opphøre fra og med 15. juli 2015. Noen av våre Mikromarc brukere benytter Mikromarc 3 klienten via terminaltjenere som kjører Windows Server 2003 som operativsystem. I våre utviklingsplaner for 2015 har vi planer om at Mikromarc 3 versjon 6.40 vil innføre et minimumskrav om at PC-er som har Mikromarc 3 installert må ha Microsoft .Net Rammeverk versjon 4.5.1 Da Microsoft .Net Rammeverk versjon 4.5.1 ikke fungerer hverken med Windows XP eller Windows Server 2003, vil hverken Windows XP eller Windows Server 2003 fungere med Mikromarc 3 versjon 6.40 når denne blir tilgjengelig i tredje kvartal 2015


Vi vil derfor oppfordre våre Mikromarc brukere som fortsatt benytter Windows XP eller Windows Server 2003, om å oppgradere til et nyere Windows operativsystem snarest og i god tid innen 15. juli 2015.


Dersom du benytter utlånsautomater på biblioteket anbefaler vi at du også sjekker hvilket operativsystem PC-en som kjører Mikromarc 3 SelfCheckServer har. Vær oppmerksom på at det kan være den samme PC-en som står i en av utlånsautomatene. Dersom det er Windows XP eller Windows Server 2003 så oppfordrer vi å oppgradere til et nyere Windows operativsystem for Mikromarc SelfCheckServer på lik linje med PC-er som kjører Mikromarc 3 klienten. Dersom det blir nødvendig at PC-en i utlånsautomaten må oppgraderes, ta kontakt med leverandøren for utlånsautomaten.