Mikromarc 2.6

Fra Mikromarc Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Den viktigste nyheten i denne hovedoppgraderingen var programmet Meldingssenter, som brukes til å sende brev, e-post og SMS fra Utlån.

En stund etter at Mikromarc 2.6 ble sendt ut ble versjon 2.6.2 blitt sluppet. Denne versjonen inneholdt bl.a. ny funksjonalitet for utlån av læremidler.

Informasjonen nedenfor gjelder både versjon 2.6.1 og versjon 2.6.2.

Feil i Mikromarc Utlån versjon 2.6.2.0

En beklagelig feil i Mikromarc Utlån versjon 2.6.2.0 fører til at lånere fra alle enheter vises ved lånersøk, selv om man forsøker å begrense lånersøket til å gjelde bare én enhet (eventuelt inkludert underenheter). Denne feilen finnes bare i versjon 2.6.2.0 og er rettet f.o.m. versjon 2.6.2.1.

Kunder som har dette problemet kan enten oppgradere til versjon 2.6.2.1 eller laste ned filen MMLoan2621.zip, som inneholder en rettet programfil til Mikromarc Utlån (MMLoan.exe versjon 2.6.2.1) og bruke denne med versjon 2.6.2.0. Innholdet i zip-filen pakkes ut til mappen der programfilene til Mikromarc 2 er installert, f.eks. C:\Programfiler\Mikromarc 2, slik at filen MMLoan.exe som ligger der fra før erstattes av den nye filen.


Nytt i Mikromarc 2.6

Her følger en oversikt over de viktigste nyhetene i Mikromarc 2.6. I tillegg til nytt websøk – med Mikromarc 2 Samsøk integrert i websøket – lanseres det i denne versjonen en ny modul for å sende meldinger til lånerne: Mikromarc 2 Meldingssenter. Modulen erstatter brevdesigneren i tidligere versjoner.

Meldingssenter

Flere meldingstyper: Hentemelding, Varsling om at forfallsdatoen nærmer seg, Purringer og Erstatningskrav.

Du kan velge for hver meldingstype om meldingene skal kunne sendes som e-post, som SMS-melding til lånerens mobiltelefon, eller skrives ut og sendes som brev.

Den enkelte låneren kan også velge hvordan de vil ha ulike meldingstyper tilsendt; enten e-post, SMS eller brev – men begrenset til de sendemåtene som biblioteket har gjort tilgjengelig for hver meldingstype.

Utvalgskriterier som avgrenser meldingene til bestemte bibliotekenheter, kataloger, materialtyper og/eller lånergrupper. Kan lagres for å brukes om igjen.

Langt enklere verktøy for å endre malene som ligger til grunn for generering av meldingene. Det er enkelt å lage oversettelser av malene, slik at lånerne kan få meldingene på det språket de ønsker.

Du har mulighet til å legge inn beskjeder som gjelder alle lånere, og beskjeder som bare gjelder én enkelt låner.

Alle meldingene kan forhåndsvises, og du kan krysse av for hvilke av meldingene som er generert som faktisk skal sendes/skrives ut. Du kan plukke vekk meldinger til bestemte lånere, eller meldinger som gjelder bestemte eksemplarer.

Arkiv over tidligere genererte meldinger, hvor meldingsjobbene kan kjøres om igjen dersom noe har gått galt. Dette kan være spesielt nyttig når man har generert f.eks. en purrejobb, oppdatert databasen, og deretter oppdager at noe har gått galt i utskriften. Kjører man meldingsjobben om igjen, tar systemet hensyn til om det evt. er innlevert eller hentet dokumenter i mellomtiden.

Databaseadministrasjon

Under ’E-postinnstillinger’ kan du f.o.m. versjon 2.6.1.4 legge inn en Svar-til-adresse, slik at når lånerne sender svar på meldinger fra Meldingssenteret, går svaret automatisk til denne adressen, f.eks. biblioitekets e-postadresse for generelle henvendelser.

Katalog

Ved utskrift av treffliste er det nå mulig å få en liste sortert etter eksemplarenes hylleplassering, ikke bare hylleplasseringen som ligger i MARC-felt 090/096. Du kan også velge om du vil vise alle eksemplarer eller bare egne.

Katalogprogrammet leveres nå uten liste over stoppord. Stoppord kombinert med automatisk trunkering har kunnet gi feil treff. Det er imidlertid fremdeles mulig å legge inn egne stoppord, dersom du ønsker det. Kunder som ikke er på Sentraldrift må reindeksere databasen for at denne endringen skal trå i kraft.

Utlån

Det er nå mulig å begrense søk etter litteratur til kun å få treff på poster som har tilgjengelige eksemplarer, enten ved egen bibliotekenhet, eller ved enheter over og/eller under enheten i hierarkiet.

Utlån av læremidler er gjort enklere i versjon 2.6.2; du kan registrere læremidlene dine i en egen enhet i biblioteket (eller evt. som egen materialtype), slik at du får laget en utlånsbetingelse som gjelder bare for disse. I utlånsbetingelsene er det så mulighet for å velge en fast forfallsdato som skal gjelde alle lån som faller under denne betingelsen. Dermed blir ikke læremidler purret før skoleåret er omme.

Lånerimport har fått forbedringer i versjon 2.6.2. I tillegg til lokal nøkkel (Local key) kan du nå oppdatere lånere som matcher enten med strekkode, personnummer eller navn og fødselsdato. Du kan importere PIN-koder hvis disse finnes i importfilen, og hvis noen kolonner er tomme i importfilen, blir feltet tømt i basen slik at det ikke ligger igjen gammel informasjon. Dersom lånerne i importfilen er tilordnet en lånergruppe som ikke finnes i basen fra før, kan den nå opprettes i importprosessen.

Lånersøk er forbedret ved at du kan avgrense på en bestemt lånergruppe. Det betyr at hvis du har ordnet skoleklasser i hver sin lånergruppe, kan du søke frem én og én klasse.

Websøk

Mikromarc 2 Websøk har endret layout fra 2.5, og fremstår nå som raskere og mer visuelt. Med standardoppsett ligner grensesnittet nå mer på en portalløsning, hvor du kan publisere det meste av det et bibliotek kan ha behov for på en hjemmeside.

Valgfrihet

Mikromarc 2 Websøk har 350 ulike parametere du kan endre selv, for å kunne tilpasse funksjonene til ditt behov. Dette gjør du via Mikromarc 2 Webkonfigurasjon (som er Windows-basert). Du kan også skru av all portalfunksjonalitet, eller endre menyer eller startside.

Besøkende på nettsiden kan velge mellom norsk (bokmål eller nynorsk), svensk eller engelsk tekst ved hjelp av ikonene på nettsiden. I Mikromarc 2 Webkonfigurasjon settes parametrene som styrer hvilke språk og målformer som skal være tilgjengelige.

Det er nå mulig å legge ut et større antall trefflister som du selv setter opp, bl.a. en nyhetsside med alt som er et bestemt antall dager gammelt i kategori 'Nytt' (som settes opp i Mikromarc 2 Katalog). Ved hjelp av webkonfigurasjonen kan du legge til fem nye sider, f.eks. om et aktuelt prosjekt, en temadag, eller en høytid. De besøkende vil da kunne klikke på en treffliste som er basert på søk du har definert på forhånd.

Du kan velge å aktivere tre forskjellige 'Om oss'-sider for biblioteket . Her kan du legge inn åpningstider, kontaktinformasjon og andre ting du måtte ønske. Det finnes også enkel besøks- og søkestatistikk. Ved å logge inn på wsAdm.Asp får du full oversikt. Du får også tall på antall fornyelser, lån, reserveringer gjort i Mikromarc 2 Websøk.

Meg & Mitt

'Meg & Mitt' er det nye navnet på 'Lånerprofil', og tjenesten har en del ny funksjonalitet. Den største nyheten er 'Huskelisten', som gjør at lånere kan merke poster de vil se nærmere på senere. De legger til titler enten via trefflisten eller fra selve postvisningen, og ved senere innlogging er listen lagret på 'Meg & Mitt'-området. Derfra kan de både bestille, reservere og slette dokumentene i listen. Fra 'Meg & Mitt'-siden kan lånere dessuten også fornye alle sine lån.

Du kan tillatte innlogging og bestilling via registrert e-postadresse, slik at lånerne ikke behøver kunne sitt lånernummer. Lånerne kan endre opplysninger om seg selv (adresse, telefonnummer, e-postadresse), og disse endringene vil automatisk bli oppdatert i 'Felles lånerregister', dersom låneren har 'Felles lånekort'. (Endringene går via utlånsregisteret, og det kan ta opptil et døgn før 'Felles lånerregister' er oppdatert.)

Dersom andre bibliotek vil fjernlåne materiale fra ditt bibliotek, kan de nå logge seg på v.h.a. biblioteknummeret og PIN-koden som ligger i base Bibliotek i Nasjonalbiblioteket. Dette betinger at ditt bibliotek har lisens på Mikromarc 2 Fjernlån, og har lastet ned opplysningene fra base Bibliotek.

Søking

Det finnes dynamisk søkehjelp som hjelper lånerne å fylle ut feltene i enkelt og avansert søk. Når de har foretatt et søk, kan lånerne også velge å sortere listen på andre felter, i stigende eller synkende rekkefølge. Det går også an å bla i listene ved å trykke 'Neste side', eller via lenkede sidenumre. Det er mulig å legge til ekstra felter (eller fjerne felter) fra søkesidene, hvis du har en søkekode du vil bruke i stedet for det som leveres.

Hvis angitt i webkonfigurasjonen, kan du benytte deg av tjenesten 'Rask-URL'. Det vil si at du kan lage et bokmerke til et søk, for deretter å få en mye kortere URL til å sende f.eks. til lånere. Bokmerkene vil se omtrent slik ut: "wsTiny.Asp?id=2".

Du kan aktivere eller fjerne søk på aldersgrupper. Feltet søker på MARC-felt 019, og kommer i tillegg til standardsøk på barn/voksen i 008.

Både de norske og engelske Dewey-klassebetegnelsene er lagt inn, og du kan bla i emner i to nivåer. Ved klikk på et emne på nivå to, søkes det på emnet. I tillegg kan du få alfabetiske lister.

De som abonnerer på tjenesten 'Innsyn' får forsidebilde i trefflisten og i postvisningen. Dersom du har eldre bøker uten informasjon fra 'Innsyn', eller ikke abonnerer på tjenesten, kan du legge inn et bilde i MARC-felt 856, og dette vil dukke opp der det ikke finnes omslagsbilde fra 'Innsyn'.

Mikromarc 2 Websøk støtter kobling med elektronisk kart fra WagnerForm. Dette er en tilleggstjeneste som biblioteket kjøper, og kan vise hvor de fremsøkte eksemplarene finnes i biblioteket.

Samsøk

Mikromarc 2 Samsøk er integrert i websøket, og ligger som eget søkevalg under 'Søk' i venstre loddrette meny.

Samsøk støtter nå blandet treffliste (dvs. visning av antall treff per bibliotek inklusive liste over de første postene per bibliotek) med miniatyrbilder, beholdningsstatus og materialikoner. Siste versjon inkluderer også oppdatert nynorsk-oversettelse. Visning av miniatyrbilder krever at biblioteket har lisens på Mikromarc 2 Innsyn. Beholdningsstatus vises kun fra bibliotek med Z39.50-servere som støtter NORZIG embedded holdings dvs. Bibliofil, Mikromarc og Bibsys.

Z39.50-server

Fra og med Mikromarc 2.6.1.1 støtter Z39.50-serveren versjon 2.1 av NorZIG-profilen. Nye søkekoder som mappes nå er: 1213 Intellektuelt nivå (008 pos. 22), 6302 Materialtype (019$b i BSMARC eller 245$h i NORMARC), 6303 Litterær form (008 pos. 33), 6304 Nasjonalitet (100, 600 og/eller 700$j). I tillegg er det mulig å mappe 6305 Funksjon (700$e) lokalt.

Mikromarc Z39.50-server har nå også implementert mulighetene som ligger i den nye NorZIG-profilen til å lage til lenker til postene i bibliotekenes egne Websøk. Det betyr at lånerne med ett klikk kan komme direkte fra samsøket til den lokale posten, og derfra f.eks. bestille eller reservere dokumentet.