Installasjon av Mikromarc 3-klient på terminaltjener

Fra Mikromarc Wiki
Hopp til:navigasjon, søk

Manuell installasjon av Mikromarc 3-klient på terminaltjenere/Citrix Xenapptjenere

Stegene for installasjon:

 • 1. Skru av alle andre programmer.
 • 2. Korrekt versjon av .Net må installeres før installasjonen av Mikromarc 3-klienten.
 • 3. Be brukerstøtte om lenke til å laste ned den nye klienten.
 • 4. Start installasjonen ved å dobbelklikke Mikromarc3Client.msi fra plasseringen du valgte å lagre ovenfor.
 • 5. Følg deretter instruksjonene som installasjonsveiviseren gir
 • 6. Klienten blir som standard installert til C:\program files\Mikromarc3\client\bin

Deaktiver automatisk oppgradering av Mikromarc 3-klienten

Ved installasjon av Mikromarc 3-klienten på terminaltjener, må automatisk oppgradering deaktiveres slik at klientoppgradering foretas av din IT-avdeling. Rediger konfigurasjonsfilen mikromarc.exe.config:

 • Endre verdien true til false: <add key="AutoUpgrade" value="false"/>

Oppkoblingsprofilen

Mikromarc 3 brukere sine oppkoblingsprofil lagres i filen ConnectionSettings.xml her:

 • Windows Server 2008: C:\Users\<brukernavn>\AppData\Local\Bibliotekenes IT-senter AS\Mikromarc®
 • Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\<brukernavn>\Local Settings\Application Data\Bibliotekenes IT-senter AS\Mikromarc®

For at nye brukere på terminaltjenere skal få riktig oppkoblingsprofil som standard ved første pålogging skal filen ConnectionSettings.xml kopieres til Mikromarc 3-klientens programkatalog som finnes normalt her: C:\Programfiler\Mikromarc 3\Client\Bin\. Denne filen blir kopiert til brukerprofilen ved første pålogging.

Viktig ved oppgradering av Mikromarc 3-klient på terminaltjenere

Ved oppgradering av Mikromarc 3 til nye versjoner må en ny klient installeres av IT-avdelingen enten ved å:

 • installere en ny klientversjon
 • redigere mikromarc.exe.config og endre verdien false til true i linjen: <add key="AutoUpgrade" value="false"/>.
 • deretter starter man Mikromarc 3 og oppgraderer klienten ved oppfordring på vanlig måte.
 • verdien må endres manuelt tilbake til false etterpå.

Andre konfigurasjonsfiler å ta hensyn til

Mandatory brukerprofiler

Ved bruk av mandatory brukerprofiler må det tas høyde for ConnectionSettings.xml i brukerprofilene. Vi anbefaler at utloggingsskriptet til brukerne eksporterer katalogen C:\Users\<brukernavn>\AppData\Local\Bibliotekenes IT-senter AS\Mikromarc® til et sentralt lagringsområde. Tilsvarende anbefaler vi at påloggingsskriptet til brukerne importerer den samme katalogen til brukerprofilen dersom den eksisterer på det sentrale lagringsområdet.

Skriveroppsett, fra og med versjon 3.4.0.2

For å definere at visse utskriftstyper skal skrives ut til f.eks. en kvitteringsskriver som ikke er satt som standardskriver lagres en konfigurasjonsfil mikromarc.machine.config under %programdata%. For at terminaltjenerbrukere skal beholde individuelle skriverinnstillinger må plasseringen av mikromarc.machine.config endres i filen mikromarc.exe.config.

Endre stier til oppkoblingsprofiler og skriveroppett

Konfigurasjonsfilen mikromarc.exe.config i Mikromarc 3-klientens programkatalog som finnes normalt her:C:\Program files\Mikromarc 3\Client\Bin\ kan brukes for å endre standardplassering av filene connectionsettings.xml og mikromarc.machine.config.

For connectionsettings.xml, endre følgende linje i avsnittet <appSettings> og skriv inn stien til ønsket plassering mellom "". <add key="SettingsPath" value="" />

For mikromarc.machine.config, endre følgende linje i avsnittet <appSettings> og skriv inn stien til ønsket plassering mellom "". <add key="MachineSettingsPath" value="" />

Alternative metoder for klientinstallasjon

Følg denne lenken for å komme til Alternative metoder for installasjon av Mikromarc 3-klienten