Brukerstøtte og konsulenttjenester

Fra Mikromarc Wiki
Hopp til navigeringHopp til søk

Alle Mikromarc-kunder er velkomne til å benytte seg av vår brukerstøtte, som er gratis inntil 15 minutter pr. sak.

Merk: Brukerstøtte er veiledning i bruk av Mikromarc-programmene og omfatter ikke ren opplæring (se vår kurskalender) eller hjelp til installasjon/oppgradering eller andre konsulenttjenester (se nedenfor).

Vi behandler alle sakene så fort vi kan, men legg merke til at vi ikke har noen garantert responstid på denne tjenesten. For garantert responstid og brukerstøtte anbefaler vi å inngå en tjenesteavtale.

I tillegg til brukerstøtte for Mikromarc tilbyr vi en rekke konsulenttjenester:

Installasjon og oppgradering

Vi tilbyr bistand ved installasjon og oppgradering av systemet Mikromarc 3 og overgang fra systemet Mikromarc 2. Hjelp til installasjon/oppgradering kan skje over telefon, fjernstyring eller ved besøk. Slik bistand må normalt forhåndsavtales.

Årlig oppgradering er vanligvis inkludert i tjenesteavtale for de av våre kunder som har dette. Dere som er på Sentraldrift hos Axiell Norge blir automatisk oppgradert til nyeste versjon.

Installasjon og oppgradering faktureres med kr 1190,- eks. mva. pr time.

Konvertering av data fra andre systemer

Vi konverterer data fra andre biblioteksystemer til Mikromarc 3, også de som ikke støtter NORMARC og andre standarder.


Vi har tidligere konvertert data fra følgende systemer:

Aleph
Bibdia
Bibelation
Bibliofil
BiblioMac
Bibliomatik
BIBS
Bibsys

BRS-Search
Btj2000
CDS/ISIS
Danbib
DataEase
DDE
Docsys
FileMakerPro

Headfast
Libertas
Ligobib
Media
Mediatek
MikroBes
Mikromarc 1
PC-Info

Polydoc
RDBIB
SIFT
Tidemann
TILIB
Trip
Ugla
X-ref/Crossref

Merk: I noen tilfeller er vi avhengige av at leverandøren av det gamle biblioteksystemet bistår med eksport av data.

 • Konvertering fra Bibliomatik (kun katalogdata) har en fastpris på kr 4195,- eks. mva.
 • Konvertering fra andre systemer faktureres med kr 1190,- eks. mva. pr time.

Lånerimport fra administrative systemer

Vi tilbyr import av elevdata fra administrative systemer som SATS, IST Extens, TP og Oppad.

Lånerimport koster kr 1190,- eks. mva. pr. fil vi importerer.

Bestilling gjøres ved å sende fil med data til support@axiell.no.

Det er ikke mulig å forhåndsbestille til en bestemt dato. Dataene importeres i den rekkefølgen vi mottar dem. Ved skolestart er lånerimport en prioritert oppgave hos oss.

Data kan sendes oss i kommaseparert format, eventuelt i Excel-format.

Automatisk lånerimport fra administrative system

Dette er en ny tjeneste for automatisk import og oppdatering av låneropplysninger.

De største fordelene med systemet er

 • En slipper manuelle importer ved skolestart
 • Elever som begynner etter skolestart vil automatisk komme inn i låneregisteret.
 • Elever som skifter klasser og enheter i det skoleadministrative systemet, vil automatisk også knyttes til nye klasser og enheter i biblioteksystemet.

I systemet er det støtte for å kunne importere bilde fra elevkortet slik at det automatisk legges på låner i låneregisteret og i skranken.

Systemet passer svært godt for videregående skoler, hvor det ofte skjer endringer. Elever slutter og endrer studieretninger og klasser. Med denne løsningen skjer ajourholdet i biblioteksystemet automatisk når det er gjort i det skoleadministrative. Automatisk lånerimport fungerer slik at en fra det skoleadministrative systemet setter opp en automatisk eksport av elev-data som overføres via en SFTP-tjeneste til Axiell Norge for automatisk import og ajourhold av lånerregisteret i Mikromarc. Automatisk lånerimport er en tjeneste som kundene kan abonnere på og som gir tilgang til daglig oppdatering av lånere og låneropplysninger.

Systemet er bygget opp fleksibelt og tilpasset flere skoleadministrative systemer som f.eks SATS og TP fra Barmann-Hansen, samt SITS og Extens.

Vil du vite mer om priser og hvordan du kommer i gang: Kontakt salg@axiell.no eller ring 22 08 98 97.

Oppstart SMS-meldinger

Oppsett av SMS faktureres med kr 1190,- eks. mva. pr enhet. Engangskostnad fra teleselskapet for oppretting av sms-konto samt årlig abonnementsavgift tilkommer, i tillegg til det beløpet du ønsker å fylle SMS-kontoen med.

Web-konfigurasjon i Mikromarc 3

Vi tilbyr hjelp til å konfigurere web-modulen i Mikromarc 3.

Du kan selv gjøre grunnleggende innstillinger/endringer i web-modulene ved hjelp av programmet Web-konfigurasjon.

Hvis du ønsker hjelp til grunnleggende web-konfigurasjon eller ønsker å foreta mer avanserte tilpasninger/endringer i web-modulene, kan vi hjelpe deg med dette. Vi tilbyr en pakkeløsninger der vi gjør følgende: Inkluderer innlegging av bilde av biblioteket og/eller egen logo, egen velkomsttekst, kontaktinformasjon, åpningstider og hvilke menyvalg og språk som skal være tilgjengelige. Vi tilpasser også nyhetslistene på forsiden etter deres egne ønsker og behov. Pris: kr 4150,- eks. mva.

Vedlikehold og optimalisering av database

I databasen legges det stadig til nye data, mens det ikke er noen automatikk i å slette dem. F.eks fører kassering av materiale bare til at det merkes som slettet, mens dataene fysisk blir liggende igjen i basen. Årsaken til dette er bl.a. at dataene skal fungere som referanse. Imidlertid vil det på et tidspunkt være hensiktsmessig å slette dataene permanent, for å sikre en raskere base, og for å unngå støy i form av utdaterte opplysninger. I katalogen kan det også ligge dubletter av postene, noe som både fører til at det er mer tungvint å søke, og at de opptar unødig plass. Disse postene bør slås sammen, og eksemplarene legges til den felles posten. Ytterligere ytelsesforbedringer kan oppnås ved gjenoppbygging av basen, som fører til at dataene legges riktig i forhold til hverandre.

Vi utfører optimalisering og vedlikehold av Mikromarc-databaser som enkeltstående konsulentoppdrag, eller som ledd i en tjenesteavtale. Vi kan utføre hele eller deler av følgende:

 • Sletting av inaktive lånere
 • Sletting av kassert materiale
 • Sletting av autoritetsposter som ikke er i bruk
 • Sletting av utlånshistorikk
 • Gjenoppbygging (rebuild) av databasen

Vedlikehold og optimalisering faktureres med kr 1190,- eks. mva. pr time.

Sammenslåing av databaser og andre samarbeidsløsninger

Vi tilbyr rådgivning og assistanse i forbindelse med samarbeidsløsninger og sammenslåing av databaser. Ved en sammenslåing bistår vi med konvertering av data fra Mikromarc og/eller andre systemer til en felles Mikromarc-database. Normalt overføres alle katalogdata, låneropplysninger, aktive lån og eksemplarreserveringer. Vi kan også overføre fjernlåns-, innkjøps- og periodikadata.

Merk: En forutsetning for en sammenslåing er at lånernumre og eksemplarstrekkoder er unike på tvers av databasene som skal slås sammen.

Sammenslåing av databaser faktureres med kr 1190,- eks. mva. pr time.

Det finnes også alternativer til sammenslåing av databaser. I steden for et felles lånerregister i en felles Mikromarc-database kan Felles lånekort benyttes i flere bibliotek, også de som har andre biblioteksystemer.

Kontakt oss gjerne for råd og mer informasjon.

Oppsett og sjekk av automatisk sikkerhetskopiering i Mikromarc 2

For at det skal være mulig å ta sikkerhetskopi av Mikromarc 2 til båndstasjon e.l., må dere lage en intern sikkerhetskopi først. Dette kan gjøres i programmet MM2 Databaseadministrasjon. Det er også mulig å sette opp automatisk sikkerhetskopiering av databasen. Vi tilbyr bistand til oppsett av intern sikkerhetskopi, og sjekk av at ekstern kopiering til båndstasjon gir et vellykket resultat.

Oppsett og sjekk av automatisk sikkerhetskopiering faktureres med kr 1190,- eks. mva pr time.

Tjenesteavtale

Få økonomisk forutsigbarhet og mest mulig nytte av ditt Mikromarc-system ved å inngå tjenesteavtale, som er et forhåndsbetalt abonnement som inkluderer det biblioteket ønsker av følgende:

 • Årlig oppgradering til siste versjon av Mikromarc
 • Kontroll av sikkerhetskopi
 • Databaseoptimalisering og -vedlikehold
 • Lånerimport fra administrativt system (SATS, IST Extens e.l.)
 • Fri brukerstøtte
 • Garantert responstid på brukerstøtte
 • Rabatt på ordinære kurs
 • Fast kontaktperson hos Mikromarc Brukerstøtte

Vi anbefaler tjenesteavtale spesielt til de som ikke er på Sentraldrift hos oss. Men også sentraldriftskunder vil dra fordel av responstid, databaseoptimalisering, lånerimport og fast kontaktperson.

Tjenesteavtalen betales gjennom en årlig avgift som vil avhenge av hvilke av ovennevte tjenester avtalen inneholder, om den gjelder et eller flere bibliotek m.m. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.